Jak to funguje

Věděli jste, že…?

Poškození vodou je nejčastějším typem poškození majetku. Jedno prasklé potrubí, netěsnost hadice či poškozený boiler může vyústit ve škody za statisíce korun.

A víte, že...?

Existuje způsob, jak těmto škodám zabránit poměrně jednoduchou instalací zařízení, které havarijní stav rozpozná a provede i potřebné kroky k zamezení škody, například uzavře hlavní přívod a dá Vám o tom vědět. Tedy kontinuálně monitoruje a komunikuje.
Takové zařízení obdobně jako požární hlásič už je nainstalované v řadě objektů a chrání např. cenný interiér (např. v budově Národního divadla), nebo technologické vybavení (laboratoře VUT) nebo prostě jen brání tomu, aby se drobnými netěsnostmi neznehodnotily objekty jako jsou dřevostavby.

Chraňte svůj majetek od poškození vodou!

Inteligentní vodoměr AS-WaterOwl rozpozná vaše návyky při spotřebě vody a poskytne vám doporučení, jak jí šetřit. Monitoruje vaši spotřebu vody a vy tak celkovou spotřebu budete mít zcela pod kontrolou. Pokud zjistí odchylku od standardní spotřeby, pošle vám upozornění a automaticky uzavře hlavní ventil celého systému. Vzdálený přístup vám rovněž umožní ovládání systému, ať už jste kdekoliv na světě.

 • Co znamená ONLINE spotřeba vody pod kontrolou?

  ONLINE spotřeba vody pod kontrolou v případě inteligentního vodoměru AS-WaterOwl znamená vždy znalost, přehled o aktuálním stavu, spotřebě vody v daném okamžiku, v reálném čase na rozdíl od zařízení, u kterých se online sice uvádí, ale jde pouze o informace dostupné prostřednictvím internetové sítě, avšak s okamžitou aktuálností v reálném čase nemají nic společného.

 • Jakou údržbu vyžaduje inteligentní vodoměr AS-WaterOwl?

  Inteligentní vodoměr AS-WaterOwl nevyžaduje zvláštní údržbu. I když systém AS-WaterOwl provádí vlastní autotest nezávisle na vás dle nastavení, je dobré čas od času, pokud nedojde ve vašem objektu k aktivaci systému AS-WaterOwl z důvodu havarijní události a tím uzavření ventilu na přívodu vody, provést jednoduchý vizuální test funkčnosti systému AS-WaterOwl použitím funkce TEST dle návodu. Tento test nezabere déle než jednu minutu vaší aktivity.

 • Jak se inteligentní vodoměr AS-WaterOwl připojí do elektrické sítě?

  Inteligentní vodoměr AS-WaterOwl je vybaven elektrickou přívodní šňůrou, kterou jednoduše připojíte do elektrické zásuvky stejně jako váš televizor nebo jiné elektrické spotřebiče.

 • Co dělat při výpadku elektrického proudu?

  Při výpadku elektrického proudu inteligentní vodoměr AS-WaterOwl neplní ochrannou funkci po dobu přerušené dodávky elektrické energie. Zachovává si ale funkci měření spotřeby vody a po obnovení dodávky elektrického proudu se systém automaticky uvede do pohotovosti a nastavení, které bylo aktuální před výpadkem elektrické energie. Není tedy nutné systému v takovém případě věnovat žádnou zvláštní pozornost.

  V případě zájmu a na výslovnou žádost je možné dodat i opačnou variantu, kdy v případě přerušení dodávky elektrické energie dojde automaticky k uzavření ventilu na přívodu vody a tím zamezení možnosti po tuto dobu spotřebovávat vodu. Po obnovení dodávky elektrické energie se ventil samočinně otevře a inteligentní vodoměr AS-WaterOwl se chová jako u výše popsaného typu. Tuto variantu ale nedoporučujeme z prostého důvodu. Ne vždy nutně potřebujete ke své činnosti elektrický proud, kdežto vodu například na vaření, hygienu a jiné činnosti můžete používat i bez elektrického proudu, což by v takovém případě nebylo možné.

 • Mohu inteligentní vodoměr AS-WaterOwl ovládat přes internet?

  Ano. Inteligentní vodoměr AS-WaterOwl s připojením k internetu získává úplně jiný rozměr. Aplikace vzdálené správy (VTS) umožňuje kompletní správu vašeho zařízení. Díky aplikaci VTS máte detailní přehled o spotřebě vody, o událostech, aktuálním stavu systému AS-WaterOwl, v jakém se zařízení nachází a mnohem více.

 • Kdo mně připojí inteligentní vodoměr AS-WaterOwl na internet?

  Lehce pokročilí uživatelé internetu zvládnou připojení systému AS-WaterOwl dle návodu sami. Kdo nezvládne sám, provedeme připojení inteligentního vodoměru AS-WaterOwl na síť společně krok za krokem. Není tedy žádný důvod k obavám z prvotního připojení systému.

 • Je nutné aplikaci pro ovládání inteligentního vodoměru AS-WaterOwl instalovat do PC, tabletu, chytrého telefonu?

  Není. Aplikace vzdálené správy se neinstaluje do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Aplikace vzdálené správy je webová aplikace, která umožňuje přístup k systému AS-WaterOwl daného uživatele přes webové rozhraní podobně jako do e-mailové schránky známých poskytovatelů těchto služeb

  Pro ty, kteří vyžadují vícenásobně zabezpečený přístup k inteligentnímu vodoměru AS-WaterOwl, je připravena služba ověření prostřednictvím SMS na telefonní číslo zadané uživatelem. Inteligentní vodoměr AS-WaterOwl tak můžete sledovat a ovládat třeba z druhého konce světa.

 • Má vliv výpadek internetové sítě na funkci inteligentního vodoměru AS-WaterOwl?

  Nemá. Systém AS-WaterOwl v takovém případě dál plní svoji ochrannou funkci vašeho objektu. Po dobu výpadku internetové sítě, nebo WiFi spojení na váš systém pouze přes internet neuvidíte.

  Výpadek internetové sítě nebo WiFi signálu nezpůsobí ztrátu vašich dat. O data o spotřebě po dobu výpadku nepřijdete. Jakmile dojde k obnově spojení, jednotka systému AS-WaterOwl data na server odešle tak, jak v daném čase spotřeba vody probíhala.

 • Kolik místa na potrubí je potřeba pro připojení částí inteligentního vodoměru AS-WaterOwl?

  Instalace vodovodní části AS-WaterOwl je velice variabilní a dá se individuálně přizpůsobit danému místu, které se může zdát na první pohled jako nevhodné.

  Standardně se jedná cca o 50 cm pro byty, rodinné domy, rekreační objekty, menší provozovny apod. U větších objektů je nutné použít adekvátní impulsní vodoměr a uzavírací ventil a požadavek na místo, prostor se tak o něco zvýší.

  Nejedná se však o nijak dramatický nárůst a pro představu takové náročnosti bylo pro instalaci systému AS-WaterOwl v dimenzi DN 50 potřebné cca 1 m místa ve vodovodním rozvodu. Tyto typy instalací jsou již pro velké školy, administrativní budovy a podobné objekty. V drtivé většině případů jsou však velikosti použitých komponentů pro vodovodní část systému AS-WaterOwl menší.